Під час круглого столу на тему “Розвиток адвокатури України в умовах реформування системи правосуддя” Ігор Головань підняв нагальне питання щодо забезпечення права на активний захист особи, проти якої фактично спрямоване кримінальне провадження.

Фрагмент з трансляції круглого столу: доповідь Ігоря Голованя

Позиції інших поважних доповідачів дозволили Ігорю Голованю у своїй доповіді не тільки висвітлити нагальність питання, а й окреслити стратегічний напрям його розв’язання через забезпечення єдності юридичної професії та тактичні заходи у забезпеченні цього права через юрисдикцію Конституційного Суду України, як це було успішно зроблено свого часу з питання визнання права свідка на правову допомогу.

У своїй доповіді на тему “Адвокат свідка. Ще не все вирішено”, Ігор Головань зокрема зазначив наступне.

Існує проблема штучного поділу юридичної професії, який є абсолютно неприроднім, коли базові вимоги щодо доступу до професії в адвокатурі, прокуратурі, суді є різними за єдиної освітньої бази для них. Відтак, професія має бути єдина та допуск до професії також має бути єдиний.

В рамках єдиної професії нагальною є потреба керуватся спільними принципами, тим самии принципом верховенства права. Адже є певні базові речі, якими мають керуватися всі представники професії — адвокати, прокурори, судді. А відомчі інтереси не мають зсувати фокус з реалізації прав людини, заради чого у кінцевому рахунку професія взагалі існує.

Лишається нерозв’язаною проблема, коли людині надається статус свідка навіть за умов спрямованості кримінального провадження проти цієї людини. Адже зловживання особливостями такого статусу з боку органів досудового розслідування використовується як тиск на людину. Бо ж зібрані таким чином докази стануть недопустими при зміні статуси зі свідка на підозрюваного; жодної логіки й доцільності у цьому немає — лишається тільки тиск як інструмент досягнення несумлінних цілей.

Якщо у свій час йшлося про визнання права всіх на правову допомогу, у тому числі й свідка, то тепер нагальною є проблема права особи, яка формально не визнана підозрюваним у кримінальному провадженні, на активний захист своїх прав — не тільки права на правову допомогу у ході допиту, а й права оскаржувати дії й бездіяльність, які є порушенням прав цієї особи.

І знову, як у свій час із правом свідка на правову допомогу, цієї мети доводиться досягати на базі конституційного суду. В той час як єдність професії та єдиний погляд всіх представників професії дозволяв би без змін до законодавства вирішувати проблеми громадян.

Повний запис трансляції круглого столу можна переглянути за посиланнями на першу частину та другу частину.