Для Головань і Партнери не існує постулату «вичерпності процесуальних можливостей для захисту інтересів клієнтів».

В Україні Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколи до неї, а також практика Європейського суду з прав людини застосовуються як джерело права.

Значну роль у захисті адвокатської таємниці, конфіденційності спілкування адвоката з клієнтом відіграє рішення Європейського суду з прав людини від 05 липня 2012 року у справі “Головань проти України”.

Головань і Партнери мають багаторічний досвід надання правової допомоги клієнтам у справах, що розглядаються Європейським судом з прав людини, а також у процесі виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини в Україні.

Відповідальний партнер
Ігор Головань