В українських реаліях конфлікти суб’єктів господарювання з державними органами часто поєднуються з порушенням кримінальних проваджень стосовно злочинів у сфері господарської та службової діяльності відносно керівників і власників компаній.

Ми здійснюємо комплексний захист клієнта на основі єдиної стратегії і тактики, координуючи позиції і дії в адміністративних процесах та у кримінальних провадженнях.

Після набуття Україною незалежності саме Ігор Головань вперше почав розробляти передові юридичні технології захисту бізнесу. Захисту перш за все від дій державних органів, причому не тільки незаконних, але й просто необґрунтованих і несправедливих.

Результатом кропіткої роботи стала успішно захищена у 2003 році кандидатська дисертація на тему «Правова робота у механізмі захисту прав суб’єктів підприємництва».

Система засобів та методів захисту прав суб’єктів підприємницької діяльності успішно використовується в нашій роботі і постійно удосконалюється під час практичного застосування.

Відповідальні партнери
Ігор Головань
Володимир Єфименко