Європейський суд передав більше 12 000 справ українців, що стосувалися невиконання рішень українських судів до Комітету Міністрів Ради Європи з метою їхнього опрацювання в межах заходів загального характеру, визначених у пілотному рішенні по справі Іванов проти України. 

Серед цих справ є і ті, що вже багато років супроводжували адвокати “Головань і Партнери”. Виходячи з того, що Комітет Міністрів Ради Європи повноважний наглядати за виконанням рішень Європейського суду з прав людини, це рішення ЄСПЛ можна тлумачити як одночасне задоволення згаданих 12 000 заяв. Таким чином, по всіх справах факт порушення державою Україна прав і свобод визнано, заявники визнані “потерілими від системного порушення”, що “мають право на відшкодування. Невизначеним залишається питання часу, який має пройти до поновлення порушених прав та питання справедливого відшкодування.  

Як неодноразово зазначав керуючий партнер об’єднання Ігор Головань, причиною ситуації, що склалася, є багаторічний, системний саботаж українського чиновництва, що блокує реалізацію передбачених рішеннями ЄСПЛ заходів загального характеру, спрямованих на усунення можливості повторення порушень прав і свобод.