Міністерство фінансів розмістило у глибині свого веб-сайту проект наказу за мотивами форми та змісту структури власності. Чому це не можна назвати оприлюдненням для обговорення та купа інших питань з приводу довгоочікуваних форми та змісту структури власності — про це у матеріалі нижче.

Чому це важливо

Винесемо за дужки питання доцільності подання структури власності. Припустимо, що це є дійсно необхідним.

Визначеність у питанні форми та змісту структури власності та зважений підхід до них мали б дозволяти досягти поставленої мети за умов витрачання якомога менших ресурсів на етапі складання й подання структури з боку бізнесу й прийняття її державними реєстраторами, а також усунути можливі непорозуміння й перешкоди під час здійснення процедур державної реєстрації.

Встановлення форми та змісту структури власності мало вирішити питання простоти її складання з боку бізнесу та простоти її сприйняття з боку державних реєстраторів.

Матеріальна частина

Законом передбачено, що для державної реєстрації юридичної особи, змін відомостей про неї тощо подається структура власності за визначеними формою та змістом.

Той самий закон передбачає, що форма та зміст структури власності встановлюються Міністерством фінансів за погодженням з Міністерством юстиції.

Згідно із тим же законом, юридичні особи подають державному реєстратору структуру власності протягом трьох місяців з дня набрання чинності актом, яким затверджена форма та зміст структури власності.

Розвиток подій навколо затвердження форми та змісту структури власності

06.12.2019 прийнятий закон.

28.12.2019 закон офіційно оприлюднений.

24.04.2020 Міністерство юстиції у розділі “Новини” на своєму веб-сайті повідомляє, що форма та зміст структури власності Міністерством фінансів ще не затверджені.

28.04.2020 закон набирає чинності.

21.05.2020 Міністерство фінансів у розділі “Новини та Анонси” на своєму веб-сайті зауважує, що у нього є час до 28.07.2020 та повідомляє, що триває робота над розробкою проекту наказу про затвердження форми та змісту структури власності й інструкції щодо їх заповнення.

27.07.2020 Міністерство фінансів у розділі “Новини та Анонси” на своєму веб-сайті повідомляє, що завершується робота над розробкою проекту наказу про затвердження форми та змісту структури власності та що проект наказу буде оприлюднено найближчим часом, після узгодження остаточної версії проекту з державними органами та міжнародними експертами.

28.09.2020 Міністерство фінансів надає публічну інформацію, що воно розробляє проект наказу про затвердження положення про форму та зміст структури власності. При цьому, Міністерство фінансів залишає без реакції питання з запиту на публічну інформацію щодо узгодження остаточної версії цього проекту наказу з державними органами та міжнародними експертами та щодо оприлюднення цього проекту наказу.

01.02.2021 у підрозділі “Проекти регуляторних актів для обговорення у 2021 р.” розділу “Проекти регуляторних актів для обговорення” веб-сайту Міністерства фінансів з’являється низка файлів, що виявляються матеріалами проекту наказу про затвердження положення про форму та зміст структури власності.

За відсутності пояснень до документу, які вимагаються цим підрозділом веб-сайту Міністерства фінансів.

За відсутності повідомлення з цього приводу у розділі “Новини та Анонси” на веб-сайті Міністерства фінансів.

За відсутності повідомлень з цього приводу з боку Міністерства юстиції та Державної служби фінансового моніторингу, які опікувались питаннями структури власності й оприлюдненням проектів актів Міністерства фінансів для обговорення.

Тепер до питань

Вже з прийняттям закону 06.12.2019 та його офіційним оприлюдненням 28.12.2019 затвердження форми та змісту структури власності стало невідворотнім.

Чим же таким обумовлена неможливість завершити розробку проекту акту з встановлення форми та змісту структури власності більш ніж протягом року?

Вже після 27.07.2020 Міністерство фінансів припинило будь-які публічні комунікації з питань встановлення форми та структури власності.

А повідомлення про оприлюднення проекту наказу Міністерство фінансів розмістило лише серед  самих матеріалів для обговорення.

Що призвело до такої різкої зміни рівня публічності у цьому питанні? Чому проект акту з цього важливого питання був оприлюднений без повідомлення про його обговорення?

Вже за умов повної тиші, Міністерство фінансів змінило підхід з затвердження “форми та змісту структури власності” на затвердження “положення про форму та зміст структури власності”.

Навіть коли Міністерство фінансів раніше згадувало про інструкцію щодо заповнення форми та змісту структури власності, про це йшлося як про другорядне питання — первинним залишалося затвердження саме форми та змісту структури власності.

У чому причина такої різкої зміни підходу?

У проекті наказу йдеться про затвердження положення про форму та зміст структури власності, але сама форма не затверджується.

У повідомленні про оприлюднення проекту наказу зазначено, що ним пропонується затвердити форму структури власності та це твердження не відповідає дійсності.

Міністерство фінансів є центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері запобігання і протидії відмиванню доходів із достатніми матеріальними й інтелектуальними ресурсами.

Та навіть за цих умов, Міністерство фінансів не спромоглося віднайти форму структури власності як документу.

Якщо Міністерство фінансів із такими ресурсами у розпорядженні не в змозі це зробити, що дає підстави вважати, що це є можливим для інших? Чому це перекладається на бізнес? Чи забезпечує це належні умови у створенні й поданні структури власності для бізнесу та її безперешкодному прийнятті державними реєстраторами?

У проекті наказу зазначається, що зразки складання схематичного зображення структури власності оприлюднюються на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів.

Більш ніж за рік зразки складання схематичного зображення структури власності не створені Міністерством фінансів.

Що дає підстави вважати, що ці зразки з’являться після затвердження наказу? Через який час після набрання чинності наказом вони з’являться? Що робити бізнесу та державним реєстратором у період часу, коли наказ набере чинності, але ці зразки все ще будуть відсутні?

Згідно із проектом наказу, у разі наявності у структурі власності іноземного елементу або трасту чи подібних утворень, до схематичного зображення мають додаватися документи на підтвердження належності ним корпоративних прав “у цій юридичній особі”.

Також, згідно із проектом наказу, у разі наявності у структурі власності кінцевого бенефіціарного власника, до схематичного зображення також мають додаватися документи на підтвердження можливості здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність.

Але у законі не йдеться про додання до структури власності будь-яких документів. При цьому, створюється правова невизначеність щодо того, про належність корпоративних прав в якій саме юридичній особі йдеться. А про які саме документи щодо можливості здійснення вирішального впливу йдеться, не визначається.

Чи відповідають закону такі додаткові вимоги з додавання документів до структури власності? Чи забезпечуються цим належні умови створення й подання структури власності бізнесом та її безперешкодного прийняття державними реєстраторами?

Згідно із проектом наказу, на схематичному зображені має зазначатися у тому числі розмір участі трастів чи інших подібних утворень у інших трастах чи інших подібних утвореннях.

Також, згідно із проектом наказу, на схематичному зображені щодо трасту чи іншого подібного утворення мають зазначатися повне найменування, країна заснування, місцезнаходження.

А чи це є взагалі можливим, визначити у відсотковому виразі участь у трасті чи іншому подібному утворенні? Чи всі трасти, чи всі інші подібні утворення мають найменування, країну заснування, місцезнаходження? Як бути, якщо певний траст чи інше подібне утворення не мають чогось з цього?

Згідно із проектом наказу, на схематичному зображенні щодо кожного кінцевого бенефіціарного власника має зазначатися опис здійснення вирішального впливу.

Профільний закон визначає як кінцевих бенефіціарних власників для трастів чи інших подібних утворень засновника, довірчого власника, захисника, вигодонабувача.

Окрім може довірчого власника, який такий вирішальний вплив можуть мати засновник, захисник, вигодонабувач трасту чи іншого подібного утворення? Та як зазначати опис здійснення такого вирішального впливу на схематичному зображенні?

Згідно із аналізом регуляторного впливу до проекту наказу, в якості його обґрунтування наводиться проблема, що полягає у непроведенні державним реєстратором перевірки відомостей про кінцевих бенефіціарних власників з огляду на закріплення у профільному законі заявницького принципу державної реєстрації.

Але цей принцип державної реєстрації у профільному законі залишений без змін. А на державного реєстратора покладений обов’язок здійснювати перевірку відомостей стосовно кінцевих бенефіціарних власників лише використовуючи відомості реєстру актів цивільного стану громадян, демографічного реєстру, реєстру фізичних осіб-платників податків, інформаційної системи щодо розшуку зниклих безвісті осіб та викрадених й втрачених документів.

Інакше кажучи, ситуація із наявністю у державних реєстраторів правових підстав для перевірки відомостей про вплив кінцевих бенефіціарних власників на юридичних осіб на підставі поданих документів про це не змінена жодним чином.

Тож як ця проблема може бути вирішена за допомогою наказу, якщо державні реєстратори все ще не матимуть правових підстав перевіряти відомості структури власності та доданих до неї документів?

Згідно із аналізом регуляторного впливу до проекту наказу, альтернативи для вирішення порушеного ним питання немає. І далі дуже ретельно, аж до абсурду, розписується, чому саме немає альтернативи.

Зрозуміло, що на тлі вимог закону про подання структури власності й встановлення Міністерством фінансів її форми та змісту, збереження ситуації із відсутністю затверджених форми та змісту структури власності може й не бути альтернативою.

Але повноцінними альтернативними способами у цьому відношенні є наведення у наказі безпосередньо форми структури власності (чого Міністерство фінансів не зробило) та наведення у наказі лише загальних вимог до змісту структури власності (що й зробило Міністерство фінансів). Оце доцільно було б оцінювати й порівнювати.

Чому Міністерство фінансів не доклало зусиль у порівнянні регуляторного впливу за наявності безпосередньо визначеної форми структури власності та за її відсутності?

Згідно із аналізом регуляторного впливу до проекту наказу, за версією Міністерства фінансів, витрати одного суб’єкта господарювання у зв’язку із заповненням структури власності складатимуть 6 гривень 13 копійок.

Виявляється, все дуже просто. Адже суб’єкти господарювання витрачають незначний час на заповнення структури власності. В середньому, це 10 хвилин. А виходячи з мінімальної зарплати у 6’000 гривень на місяць — 36 гривень 11 копійок на годину — це складає 6 гривень 13 копійок. Та будь-які інші витрати у зв’язку із цим відсутні.

А чи це є реальним, аби співробітник із відповідною мінімальній зарплаті кваліфікацією витратив лише 10 хвилин та належним чином заповнив структуру власності? Та щоб витрати на додавання до цієї структури власності документів становили 0 гривень 00 копійок?

Та головне питання щодо всієї цієї історії з формою та змістом структури власності полягає у тому, хто ж є кінцевим вигодонабувачем такої ситуації.