В Україні, адвокатам (на відміну від інших юристів) надані повноцінні гарантії конфіденційності комунікацій з клієнтами.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», адвокатською таємницею є будь-яка інформація, що стала відома адвокату про клієнта, а також питання, з яких клієнт* звертався до адвоката, зміст порад, консультацій, роз’яснень, складені документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані під час здійснення адвокатської діяльності.

Інформація може втратити статус адвокатської таємниці за письмовою заявою клієнта*. При цьому, інформація отримана від третіх осіб і що містить відомості про них, може поширюватися з урахуванням вимог законодавства з питань захисту персональних даних.

Обов’язок зберігати адвокатську таємницю поширюється не тільки на адвоката, а й на його помічника, стажиста та осіб, які перебувають у трудових відносинах з адвокатом, адвокатським бюро, адвокатським об’єднанням, а також й на особу, стосовно якої припинено або зупинено право на заняття адвокатською діяльністю. Адвокат зобов’язаний забезпечити умови, що унеможливлюють доступ сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошення.

Особи, винні в доступі сторонніх осіб до адвокатської таємниці або її розголошенні, несуть відповідальність згідно із законом.

* — Окрім клієнта, цей правовий режим поширюється також й на особу, яка зверталася до адвоката, але з якою не було укладено договір про надання правової допомоги.